ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
"Хязгаараа баталсан хилийн цэрэг" дууны клип
"Хязгаараа баталсан хилийн цэрэг" дууны клип

 "Хязгаараа баталсан хилийн цэрэг" дууны клип дуучин МУГЖ Б.Сарантуяа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ