Дархан-Уул аймаг ХБНГУ-тай хамтран эдийн засгаа өргөжүүлнэ

Нэмэгдсэн: 2016-09-05

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл