ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ЯПОН УЛСЫН “ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ БОЛНО
ЯПОН УЛСЫН “ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ БОЛНО

Япон улсын ОУ-ын Хамтын Ажиллагааны байгууллагын /JICE/ JDS Монгол дахь Төлөөлөгчийн газраас Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Хүний нөөцийн Хөгжлийг дэмжих” тэтгэлэгт магистрын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Энэ хүрээнд “Хүний нөөцийн Хөгжлийг дэмжих” тэтгэлэгт хамрагдах удирдах албан тушаал хаших төрийн болон хувийн хэвшлийн нийт 20 хүнийг сонгон шалгаруулахаар 2017 оны элсэлтээ зарлаж байгаа юм. Япон улсын ОУ-ын Хамтын ажиллагааны байгууллагын /JICE/ JDS Монгол дахь Төлөөлөгчийн газрын төлөөлөгчид манай аймагт 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 14.00 цагт хөтөлбөрийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд танилцуулах тул албан хаагчдаа оролцуулахыг мэдэгдэж байна.

Тус хөтөлбөрийн зорилт нь төрийн албан хаагчдыг Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжилд зайлшгүй шаардагдаж байгаа тэргүүлэх чиглэл болон хөгжлийн асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн “Уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжил ба удирдлагыг бэхжүүлэх”, “Бүх нийтийн хүртээлтэй хөгжлийн хэрэгжилтэнд чиглэсэн тусламж”,“Орон нутгийн чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн тусламж" зэрэг хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх, Монгол Японы найрамдалт харилцааг бэхжүүлэхэд оршиж байдаг.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ