ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар 14 дүгээр цэцэрлэгийн гадна талбайг тохижуулав
Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар 14 дүгээр цэцэрлэгийн гадна талбайг тохижуулав

Сүхбаатар дүүргийн VI хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 14 дүгээр цэцэрлэг 2016-2017 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэлээ хангаж, бяцхан шавь нараа хүлээн авахад бэлэн болжээ. Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар цэцэрлэгийн гадна талбайд тоглоом, ногоон байгууламж, хүлэмж, гэрэлтүүлэг бүхий тохижилт хийгдсэн нь эцэг эхчүүдийн талархлыг хүлээж байв. Энэ хичээлийн жилд тус цэцэрлэгт хамран сурах тойргийн 360 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших юм. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ