ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Өнөөдөр, маргааш дүүргийн нутаг дэвсгэрт бүх нийтийн их цэвэрлэгээтэй
Өнөөдөр, маргааш дүүргийн нутаг дэвсгэрт бүх нийтийн их цэвэрлэгээтэй

Хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан бүх хийтийн их цэвэрлэгээг дүүргийн нутаг дэвсгэрт өнөөдөр, маргааш зохион байгуулах дүүргийн Засаг даргын захирамж гарлаа. Захирамжийн дагуу нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, явган болон авто зам, ногоон байгууламж, далан, гуу жалга, байгууллага, аж ахуй нэгж эзэмшил газраа цэвэрлэнэ. Мөн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн гаднах орчны хог хаягдлыг цэвэрлэн шарилж, зэрлэг ургамлыг зулгаах юм. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ