ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Шинэхэн сургуулийн “гоёл”
Шинэхэн сургуулийн “гоёл”

Монгол 3 дугаар сургууль гадна талбайдаа ийм нэгэн барималтай болжээ. Хонх цохиж буй хоёр хүүхдийн дүр бүхий уг баримал нь Сүхбаатар дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвд үйлдвэр эрхлэгч дөрвөн залуугийн бүтээл юм байна. Наран мандах зүг тийш хандсан уг баримал дээр

Эрдмийн өргөө сургуулийн хаалгаар

Энэхэн бие минь алхаж орлоо

Энгүй далайн шимийг хүртээд

Ирээдүйн мэргэдийн дайдад хүрье хэмээх дөрвөн мөртийг сийлэн мөнхөлжээ. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ