ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
МОНГОЛ УЛСЫН АВАРГА Ч.САНЖААДАМБА, АРСЛАН Р.ПҮРЭВДАГВА, НАЧИН М.БАТ-ОТГОН, Л.ШИНЭБААТАР, Ц.НЯМДОРЖ, Э.ВАНДАНЦЭРЭН НАРЫН ЦОЛНЫ МЯЛААЛГА, ХҮНДЭТГЭЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР
МОНГОЛ УЛСЫН АВАРГА Ч.САНЖААДАМБА, АРСЛАН Р.ПҮРЭВДАГВА, НАЧИН М.БАТ-ОТГОН, Л.ШИНЭБААТАР, Ц.НЯМДОРЖ, Э.ВАНДАНЦЭРЭН НАРЫН ЦОЛНЫ МЯЛААЛГА, ХҮНДЭТГЭЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ