ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Сүхбаатар дүүргийн гэрэлтүүлэг 97.3 хувийн асалттай байна
Сүхбаатар дүүргийн гэрэлтүүлэг 97.3 хувийн асалттай байна


Нийслэлийн зургаан дүүргийн гэрэлтүүлэг энэ сарын 07-ны өдрийн байдлаар 96.63 хувийн асалттай байгааг холбогдох албаныхан мэдээллээ. Тодруулбал, Сүхбаатар дүүрэг 97.3,Баянгол дүүрэг 90, Баянзүрх дүүрэг 99.2, Чингэлтэй дүүрэг 99.85, Сонгинохайрхан дүүрэг 97.1, Хан-Уул дүүрэг 96 хувийн асалттай байна. Асалт хангалтгүй байгаа гудамжуудын гэрэлтүүлгийг засварлах ажлыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-аас шуурхай зохион байгуулж, арга хэмжээ авч байгаа юм байна. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ