ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Архангай аймагт "Хятадын соёлын наадам" 2016 оны 8 сарын 4-6 өдрүүдэд явагдах тул та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
Архангай аймагт "Хятадын соёлын наадам" 2016 оны 8 сарын 4-6 өдрүүдэд явагдах тул та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ