Эрчим хүчний 110 квт-ийн өндөр хүчдэлийн анкер босголоо...

Нэмэгдсэн: 2013-05-29

Эрчим хүчний 110 квт-ийн өндөр хүчдэлийн анкер босголоо...
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл