ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ЭРДЭНЭСИЙН АРАЛД ЦАСАНГОО БА ДОЛООН ОДОЙГ “АМИЛУУЛАВ”
ЭРДЭНЭСИЙН АРАЛД ЦАСАНГОО БА ДОЛООН ОДОЙГ “АМИЛУУЛАВ”

 Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн ногоон байгууламжийн  арчилгаа,  тордолт, тохижилтын ажлуудыг  төлөвлөгөөний дагуу үргэлжлүүлж байна. Дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрладаг “Эрдэнэсийн арал” цэцэрлэгт хүрээлэнд “Цасангоо ба долоо одой” үлгэрийн баатруудын  баримлыг байршууллаа. Тус ажлыг “Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ” ХХК-ийн хамт олон  хийж гүйцэтгэсэн байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ