ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Чингэлтэй дүүргийн залуучуудын сагсан бөмбөгийн тэмцээн болов
Чингэлтэй дүүргийн залуучуудын сагсан бөмбөгийн тэмцээн болов

Монголын бүх ард түмний спортын 14 дүгээр их наадмын хүрээнд зохион байгуулагдсан дүүргийн Залуучуудын  ААШ сагсан бөмбөгийн тэмцээн 2016 оны 06 дугаар сарын 12, 13 ны өдрүүдэд амжиллтай зохион байгуулагдаж нийт 16 хорооны 26 багийн 182 тамирчин оролцлоо.

 Эмэгтэйчүүд: 1 дүгээр байранд Г.Халиун ахлагчтай 16-р хороо, 2 дугаар байранд О.Дэлгэрмаа ахлагчтай 19-р хороо, 3 дугаар байранд У.Сэржмядаг ахлагчтай 14-р хороо. Эрэгтэйчүүд: 1 дүгээр байранд Б.Уламбадрах ахлагчтай 4-р хороо, 2 дугаар байранд Х.Азбаяр ахлагчтай 8-р хороо, 3 дугаар байранд Ц.Дамжин ахлагчтай 2 дугаа хороо тус тус шалгарлаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ