ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Монгол,Хятадын авто замын хилийн боомтууд 06 дугаар сарын 09-ний өдөр амарна
Монгол,Хятадын авто замын хилийн боомтууд 06 дугаар сарын 09-ний өдөр амарна

“Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын  Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-т заасны дагуу Монгол, Хятадын авто замын хилийн боомтууд  “Луут завьны баяр”-ыг тохиолдуулан 06 дугаар сарын 09-ний өдөр амарч, 06 дугаар сарын 10-ны өдөр цагийн хуваарийн дагуу  хэвийн ажиллана.

Харин энэ үеэр Монгол, Хятадын төмөр замын боомтууд амрахгүйгээр Олон улсын галт тэрэгний цагийн хуваарийн дагуу иргэдэд үйлчилнэ.

ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛАЛ, ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ