НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ

Нэмэгдсэн: 2013-05-29

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын Сайд С.Эрдэнийн "НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ" Үндэсний чуулганыг нээж хэлсэн үг

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл