Нийгмийн даатгал, Нийгмийн даатгалын тухай 2

Нэмэгдсэн: 2013-05-29

MNC TV - Нийгмийн даатгал, Нийгмийн даатгалын тухай 
Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын яамны сайд
С.Эрдэнэтэй хийсэн ярилцлага

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл