Хүн амын хөгжлийн талаар 2

Нэмэгдсэн: 2013-05-29

Хүн амын хөгжлийн талаар...  
Засгийн газрын гишүүн, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд С.Эрдэнэтэй хийсэн ярилцлага. 

EagleTV 2013.03.12

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл