ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Д.ЗОРИГТЫН ХЭВЛЭЛД ЯРИЛЦЛАГА ӨГӨВ

Нэмэгдсэн: 2016-04-22

  ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Д.ЗОРИГТЫН ХЭВЛЭЛД ӨГСӨН ЯРИЛЦЛАГЫН ХЭСГЭЭС

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл