ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Та бүхэн ИХШХЕГ-аас зохион байгуулж буй илтгэлийн уралдаанд идэвхтэй оролцоно уу
Та бүхэн ИХШХЕГ-аас зохион байгуулж буй илтгэлийн уралдаанд идэвхтэй оролцоно уу

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас Харьяатын тухай хууль тогтоомж,  Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль тогтоомжоор зохицуулагдаж буй эрх зүйн харилцаа, Шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа, тулгамдаж буй асуудал, боловсронгуй болгох арга зам сэдвийн хүрээнд  илтгэл хэлэлцүүлж, эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах гэж байгаа тул та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.

Илтгэлийг2016 оны 4 дүгээр сарын 15-наас 5 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэл Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын төв байр 309 тоотод цаасаар болон iltgel@immigration.gov.mnхаягаар электрон хэлбэрээр хүлээн авах бөгөөд шалгарсан илтгэлийг бага хуралд хэлэлцүүлнэ.

Эрдэм шинжилгээний бага хурал болон илтгэл хэлэлцүүлэх сэдэв, тавигдах шаардлага, шагнал урамшил, шалгуур, дүгнэх журмын талаар тус байгууллагын www.immigration.gov.mnцахим хуудасны Санал асуулга буланд байршуулсан удирдамжаас мэдээлэл авна уу. /Холбоо барих утас 93141005, 98040039 ажлын өдрүүдэд/

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ