ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
РЕСТОРАН ТҮРЭЭСЛЭХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА
РЕСТОРАН ТҮРЭЭСЛЭХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГАСайншанд сумын  3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Нийтлэг үйлчилгээний газрын харъяа “Соёмбо цогцолбор”-ын дотор байрлах 523,04 м2 талбайг рестораны зориулалтаар ашиглах төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Төсөл сонгон шалгаруулалтаар түрээслүүлэх талбайг эзэмшихдээ Монгол улсын Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төвөөс боловсруулан гаргасан MNS 4946:2005 стандартын хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, үндсэн шаардлагад нийцүүлсэн байна.

Төсөл сонгон шалгаруулалтаар ашиглах талбайг тохижуулах, үйл ажиллагааг эхлүүлэх хугацааг  гэрээнд заасан хугацаанд хийж дуусгасан байна.

Төсөл шалгаруулах үндсэн үзүүлэлт, заавар, түрээсийн гэрээний нөхцөл болон төсөл сонгон шалгаруулах журмаар түрээслүүлэх талбайн зураг зэрэг нь төслийн баримт бичигт  хавсаргагдана.

Холбогдох мэдээллийг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Нийтлэг үйлчилгээний газрын Соёмбо цогцолборын 301 тоотод хүрэлцэн ирж лавлах ба 96622634 утсаар холбоо барьж болно. 
Төсөлд оролцогчдод 2013 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл төслийн баримт бичгийг худалдана.

Төслийн баримт бичгийн үнэ: 50 000 төгрөг


АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ
 НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ