ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Д.ЗОРИГТ: Эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалт 3-4 дахин өслөө

Нэмэгдсэн: 2016-04-06

 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД Д.ЗОРИГТ: Эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалт 3-4 дахин өслөө

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл