Орон нутагт эрчим хүчний хүчин чадлыг нэмэгдүүлжээ

Нэмэгдсэн: 2016-03-30

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл