Эрчим хүчний сайд Дархан, Эрдэнэтэд ажиллав

Нэмэгдсэн: 2016-03-30

Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт 2016 оны гуравдугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд Дархан, Эрдэнэтэд ажиллав.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл