ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН АВТОБУС АЖЛЫН ӨДРҮҮДЭД 2 ЧИГЛЭЛИЙН МАРШРУТААР ИРГЭДЭД ҮЙЛЧИЛЖ БАЙНА
НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН АВТОБУС АЖЛЫН ӨДРҮҮДЭД 2 ЧИГЛЭЛИЙН МАРШРУТААР ИРГЭДЭД ҮЙЛЧИЛЖ БАЙНА

 

Сайншандын нийтийн тээврийн автобус ажлын өдрүүдэд иргэдэд үйлчилж байна.
Вокзалаас - Нэгдсэн эмнэлэгийн автобусны буудал, Офицероос – Төмөр замын 3-р сургууль гэсэн 2 маршрутаар явж байна.  Том  хүн 300 төгрөг, хүүхэд 100 төгрөг.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ