ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ЯПОН УЛСЫН ШИЗҮОКА МУЖИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД МАНАЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ, ШИЗҮОКА ГУДАМЖИНД МОД ТАРЬЛАА
ЯПОН УЛСЫН ШИЗҮОКА МУЖИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД МАНАЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ, ШИЗҮОКА ГУДАМЖИНД МОД ТАРЬЛАА
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ