ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийн анхдугаар хуралдаан болж өндөрлөлөө.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийн анхдугаар хуралдаан болж өндөрлөлөө.

 2016оны 2-р сарын 16-ны өдөр ХЭСЗ-ийн анхдугаар хуралдаан боллоо. Тус хуралдаанаар Хөдөлмөрийн хэлтсийн 2016 оны шинэ бүтэц орон тоо, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2016 оны төсөв, ХЭҮЗ- өөс шинэчлэгдэн батлагдсан 7 хөтөлбөр, 1 төслийг  тус тус танилцуулан  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр орон нутагт хэрэгжих 7 хөтөлбөр, 1 төслийн  санхүүжилтийг  хүний тоо, зарцуулах хөрөнгөөр хэлэлцүүлж батлуулах  ХЭСЗ-ийн “Хүний тоо, хөрөнгийн хуваарь батлах”  зэрэг асуудлуудын талаар хэлэлцсэн байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ