ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Монгол цэргийн өдөр
Монгол цэргийн өдөр

 Монгол Улсын баатар Армийн генерал Батын Доржийн хөшөөнд цэцэг өргөх ёслол боллоо.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ