Нийтдээ 6 багийн 300 ахмад буурлуудаа хүлээн авлаа

Нэмэгдсэн: 2013-05-18

Нийтдээ 6 багийн 300 ахмад буурлуудаа хүлээн авлаа

 

Нийтдээ 6 багийн 300 ахмад буурлуудаа хүлээн авлаа.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл