Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн Г Баярсайхан хуулийн төслүүд өргөн барив

Нэмэгдсэн: 2016-01-07

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл