Хөдөлмөрийн сайд Г.Баярсайхан: Монголын ирээдүй бол Монголын баялаг бүтээгч

Нэмэгдсэн: 2016-01-07

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл