Хөдөлмөрийн сайд Г.Баярсайхан: Монголын ирээдүй бол Монголын баялаг бүтээгч

Нэмэгдсэн: 2016-01-07

 https://www.youtube.com/watch?v=MTZw0MMT-ZE

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл