ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
АСЕМ-ын орнуудын Хөдөлмөрийн сайд нарын V бага хуралд оролцоод ирлээ
АСЕМ-ын орнуудын Хөдөлмөрийн сайд нарын V бага хуралд оролцоод ирлээ
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ