АСЕМ-ын орнуудын Хөдөлмөрийн сайд нарын V бага хуралд оролцоод ирлээ

Нэмэгдсэн: 2015-12-09

АСЕМ-ын орнуудын Хөдөлмөрийн сайд нарын V бага хуралд оролцоод ирлээ
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл