ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Сонгинохайрхан дүүрэгт шинээр 570 ажлын байр бий боллоо
Сонгинохайрхан дүүрэгт шинээр 570 ажлын байр бий боллоо
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ