ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Г.Баярсайхан сайд Польшийн тусгаар тогтнолын өдөрт баяр хүргэв
Г.Баярсайхан сайд Польшийн тусгаар тогтнолын өдөрт баяр хүргэв
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ