ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Сэлэнгэ аймгийн бүртгэлийн хэлтсийнхэн амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой өрхөд хандив туслалцаа үзүүлжээ
Сэлэнгэ аймгийн бүртгэлийн хэлтсийнхэн амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой өрхөд хандив туслалцаа үзүүлжээ

Улсын бүртгэлийн байгууллагын 75 жилийн ойн туг аялуулах ажлын хүрээнд тус хэлтсийн хамт олон нилээдгүй ажлыг зохион байгуулжээ. Үүний нэг нь  албан хаагчдаа нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэхэд чиглүүлж улмаар  аймагтаа амьжиргааны түвшнээс доогуур орлоготой 4 дүгээр багийн 2 дугаар хэсэгт оршин суугч иргэн Б.Должинсүрэнгийн гэр бүлд туслалцаа үзүүлэх талаар  цогц арга хэмжээг авч, хандив туслалцаа үзүүлсэн байна.

Энэ хүрээнд дээрх гэр бүлд туслалцаа үзүүлэх зорилгоор нийт 8 ажил төлөвлөж эхний ээлжинд аймгийн Газрын харилцаа Барилга хот байгуулалтын газарт хандан газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг нь олгуулахаас гадна “Дархан-Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-тай хамтран цахилгаантай болгох асуудлыг шийдвэрлэж өгчээ.

Мөн хэлтсийн нийт албан хаагчдын дунд хандивын аян зохион байгуулж 290,000 төгрөгийн үнэ бүхий хүүхдийн хувцас, тоглоом, ор дэрний даавуу, дулаан хөнжил, ариун цэврийн болон гал тогооны хэрэгсэл, хүнсний зүйлээс гадна Б.Должинсүрэнгуайд шинэ дээл, бүс, монгол гутал зэргийг хандивласан аж.

Түүнчлэн Сайхан сумын улсын бүртгэгч Б.Лхамдэгд, Б.Чинбаяр, Архивч н.Хишигбаяр нар нь тус сумын ЗДТГ-т хандивын аяныг өрнүүлж, 60,000 төгрөг цуглуулан гэр бүлийн хэрэгцээний зүйл худалдан авсныг мөн хандивлажээ.

Цаашид  иргэн Б.Должинсүрэнгийн 3 тал хашааг барьж өгөх, халамжийн сангаас гэр олгуулах, зүрхний ховдлын цооролтой гэж оношлогдсон 3 настай иргэн О.Хандмааг эмчлүүлэх асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэх, өрхийн гишүүн Б.Чимэдмааг байнгын ажлын байртай болоход туслалцаа үзүүлэх, хэлтсийн албан хаагчид үргэлжлүүлэн хандив цуглуулж туслалцаа үзүүлэхээр төлөвлөөд байгаа юм байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ