Р.Гандийн сургууль шинэ тоног төхөөрөмжөө хүлээж авлаа

Нэмэгдсэн: 2015-12-01

 Р.Гандийн сургууль шинэ тоног төхөөрөмжөө хүлээж авлаа

 Р.Гандийн сургууль шинэ тоног төхөөрөмжөө хүлээж авлаа

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл