Үйлчлүүлэгчдийн анхааралд

Нэмэгдсэн: 2015-11-30

Үйлчлүүлэгчдийн анхааралд

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас олон удаагийн виз, визийн зөвшөөрөлхөрөнгө оруулагч гадаадын иргэн болон түүний гэр бүлийн гишүүд визийн зөвшөөрөл авахдаа бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалтад татварын цахим тайлангийн системээс авсан тодорхойлолт ашиглах болсныг мэдэгдэж байна.

“Зөвлөлгөө мэдээллийн төв”

1900-1882

93141010

Цахим хуудас:www.immigration.gov.mn 

 ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛАЛ, ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл