ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАМАРЫН ХИЙДИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2015-2045/

Нэмэгдсэн: 2015-06-22

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАМАРЫН ХИЙДИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2015-2045/

 ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАМАРЫН ХИЙДИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2015-2045/

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл