Төрийн албаны зөвлөл ажил үйлсээрээ тэргүүллээ.

Нэмэгдсэн: 2015-06-16

Төрийн албаны зөвлөл ажил үйлсээрээ тэргүүллээ.

Төрийн албаны зөвлөлөөс жил бүр 21 аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн ажлыг дүгнэж байр эзлүүлдэг уламжлалтай. Энэ уламжлалын дагуу салбар зөвлөлүүдийг дүгнэхэд Өмнөговь аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлийн ажил бусад аймгуудаа манлайлж 2014 оны ажлаараа тэргүүн байранд шалгарсан байна. Шилдэгүүдийг шалгаруулахдаа Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2014 онд дэвшүүлсэн зорилт, чиг үүргээ амжилттай хэрэгжүүлж ажилласныг нь үнэлэн Өргөмжлөл гардуулсан байна. 
Өмнөговь аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн даргаар Б.Түвшинбаяр, нарийн бичгийн даргаар Б.Чулуунбадрах нар ажилладаг бөгөөд зөвлөлийн бусад гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм. Манай аймгийн ТАЗСЗ нь 2012 онд 4-р байр, 2013 онд 2-р байранд шалгарч байсан энэ жил амжилтаа улам ахиулж ийнхүү тэргүүн байранд шалгарсан байна

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл