Хуулиар эрх олгогдсон улсын байцаагчдыг нэгдсэн сургалтанд хамруулав

Нэмэгдсэн: 2015-02-27

Хуулиар эрх олгогдсон улсын байцаагчдыг нэгдсэн сургалтанд хамруулав

МХЕГ-ын Дэд бүтцийн хяналтын газраас хуулиар эрх олгогдсон барилга, эрчим хүч, тээвэр, харилцаа холбоо, хэмжил зүй, авто зам, өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагчдыг сургалтанд хамрууллаа. "Хүний төлөө - Зөв тус" аяны хүрээнд хийгдэж буй тус сургалтаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, чадавхижуулах, мэргэшүүлэх зорилготой. Сургалтанд ЭХЯ, ЗТЯ, ХХЕГ, ЗХЖШ, СХЗГ, ИНЕГ, УБТЗ-ын ХНН, ХХЗХ, МТШХХГ, КАБГ-ийн улсын байцаагчид хамрагдаж байна. 
Мөн үр бүтээлтэй ажилласан улсын байцаагчдыг урамшуулж, өргөмжлөл гардууллаа.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл