Хөдөлмөрийн судалгааны институтын анхны сургалт амжилттай боллоо

Нэмэгдсэн: 2013-04-26

Хөдөлмөрийн судалгааны институтын анхны сургалт амжилттай боллоо
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл