Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, АШУҮИС-тай хамтран “Эрүүл мэндийн довтолгоо” аянд нэгдэж байна

Нэмэгдсэн: 2014-11-04

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, АШУҮИС-тай хамтран “Эрүүл мэндийн довтолгоо” аянд нэгдэж байна

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, АШУҮИС-тай хамтран “Эрүүл мэндийн довтолгоо” аянд нэгдэж байна

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл