Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх өдөрлөг боллоо

Нэмэгдсэн: 2014-10-03

Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх өдөрлөг боллоо
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл