“Увс түншлэл-2014” үзэсгэлэн худалдаа, “Увсад үйлдвэрлэв-Дотоодын үйлдвэрлэгчдээ дэмжье” уриан доор 9-р сарын 20-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа

Нэмэгдсэн: 2014-09-22

  “Увс түншлэл-2014” үзэсгэлэн худалдаа, “Увсад үйлдвэрлэв-Дотоодын үйлдвэрлэгчдээ дэмжье” уриан доор 9-р сарын 20-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа
Тус үзэсгэлэн худалдаанд 15 сумын 130 гаруй компани, аж ахуйн нэгж, иргэд 30-аад нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож үйлдвэрлэгчид 41.6 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулсан байна.
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл