“Удирдлагын цогц систем” програм хангамжийн сургал зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн: 2014-09-22

  “Удирдлагын цогц систем” програм хангамжийн сургал зохион байгууллаа

Сумдын тамгын газрын дарга болон мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан ажилтан, агентлагын дарга нарын дунд “Удирдлагын цогц систем” програм хангамжийн сургалтыг 9-р сарын 19-ний өдөр зохион байгуулл

Уг програм хангамжийн сургалтад иргэдийн гар утсанд мэдээлэл дамжуулах үйлчилгээг хүргэх, нэвтрүүлэх мөн “Удирдлагын цогц систем” -ын програмын үйлчилгээг хэрхэн ашиглах талаарх сургалт зохион байгуулав.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл