УИХ-ын гишүүн Б. Болор тойрогтоо ажиллаа

Нэмэгдсэн: 2014-03-19

УИХ-ын гишүүн Б. Болор тойрогтоо ажиллаа

 УИХ-ын гишүүн Б. Болор 10 сум  20 гаруй сумаар орж иргэд сонгогчидтой уулзалт хийлээ.


Санал болгож байна
2015-09-10 13:41:32

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл