Зөвхөн дарга нар асуудлыг шийддэг тогтолцоог халж, орон нутаг дахь албадад эрх өгснөөр төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх боломж бүрдлээ

Нэмэгдсэн: 2013-12-03

Зөвхөн дарга нар асуудлыг шийддэг тогтолцоог халж, орон нутаг дахь албадад эрх өгснөөр төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх боломж бүрдлээ
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл