УИХ, ЗАСГИЙН ГАЗАРТ ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Нэмэгдсэн: 2019-10-25

УИХ, ЗАСГИЙН ГАЗАРТ ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас
2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулсан “ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ХУУЛЬ, БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ-ӨНГӨРСӨН БА ИРЭЭДҮЙ” сэдэвт улсын зөвлөгөөнд оролцогчдоос Улсын их хурал, Засгийн газар, яам, агентлаг, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага, ШӨХТГ болон аж ахуй эрхлэгч, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад хандаж зөвлөмж гаргасан. Тус зөвлөмжийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.

Өрсөлдөөний бодлого, зохицуулалтын газар

Санал болгож байна
2019-11-04 15:24:07

2019-11-04 15:22:41

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл