Орон сууцанд байрладаг хоолны газруудын газын хэрэглээ дэлбэрэлт үүсгэх эрсдэлтэй түвшинд байна

Нэмэгдсэн: 2019-10-09


Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл