Архивын ерөнхий газрын 2019 оны 03 дугаар сард хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын тоон мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2019-04-08

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл