УБЕГ, ГХЯ ХАМТРАН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТАЛААР СЭТГҮҮЛЧДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙВ. /2013.06.14/

Нэмэгдсэн: 2013-06-19

УБЕГ, ГХЯ ХАМТРАН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТАЛААР СЭТГҮҮЛЧДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙВ. /2013.06.14/
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл